La 24 aprilie 2019 a fost organizat un atelier de lucru privind metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare. Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La acesta au participat 10 reprezentanți ai companiilor de apă-canal.

În cadrul atelierului au fost prezentate cerințele legislației în tarifului și s-au discutat aspecte practice privind metodologia de calcul a acestuia. Totodată, în cadrul sesiunilor de lucru s-au analizat modurile de elaborare a principalelor categorii de costuri, care sunt eligibile pentru a fi incluse in tarif, și anume:

 • Cheltuielile materiale;
 • Cheltuielile cu personalul;
 • Cheltuielile de întreținere și exploatare;
 • Cheltuielile de distribuire;
 • Cheltuielile administrative;
 • Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
 • Cheltuieli pentru energia electrică procurată;
 • Taxa pentru apa extrasă (captată);
 • Taxa pe Valoare Adăugată (TVA);
 • Alte taxe, impozite şi plăti justificate;
 • Fondul de rulment.

În conformitate cu modificările la Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, operatorii serviciului public de alimentare cu apa și canalizare sunt obligați să depună anual la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica (ANRE) setul de acte pentru actualizarea tarifului. Companiile participante vor putea obține consultanță în procesul de elaborare a setului de acte și calculele solicitate de legislație pentru a fi depuse la ANRE în vederea aprobării tarifului.

************
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).