Politicile de coordonare și implementare a proiectelor în sectorul managementului deșeurilor solide au fost discutate într-o ședință de lucru astăzi, 23 septembrie, la Chișinău. La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Mediului (MM), Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), precum și reprezentanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).

Philipp Johannsen, director de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și managerul proiectului MSPL a menționat că „…sectorul managementului deșeurilor solide în Republica Moldova este unul cu multe provocări, iar pentru a le soluționa este necesară o colaborarea eficientă la nivel inter-ministerial. Anume din acest considerent este foarte bine ca la discuțiile de acest fel să avem toate părțile prezente”.

Inga Podoroghin, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului: „Doar împreună putem face pași mici, dar lucruri mari… Politica Ministerului Mediului în domeniul managementului deșeurilor se bazează pe Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și Legea privind deșeurile aprobată recent. Credem că pe viitor această lege trebuie să fie luată în considerație în procesul de implementare a proiectelor din sector”.

Eduard Ungureanu, șeful Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională din cadrul MDRC: „Astfel de întruniri sunt mai mult decât binevenite din simplu considerent că managementul deșeurilor este și trebuie să fie un domeniu prioritar pentru țara noastră. Cu atât mai mult cu cât partenerii internaționali ne acordă consultanță și suport în acest sens, inclusiv financiar”.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost discutat statutul curent și modalitățile de dezvoltare a proiectelor-pilot din raioanele Șoldănești și Florești, activitățile desfășurate în diferite zone de management a deșeurilor, precum și detalii despre progresul în elaborarea studiilor de fezabilitate privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).