Bălți, 14 iulie 2016. Autorități publice locale și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au participat, în incinta ADR Nord, la o ședință consultativă organizată în ajunul semnării Memorandumului de înțelegere privind elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluare a impactului asupra mediului pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru Zona nr. 8 de management a deșeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Nord (raioanele Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița).

Memorandumul, prin care părţile semnatare își vor stabili rolul şi responsabilităţile, va fi semnat în curând de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ministerul Mediului, ADR Nord, Consiliile raionale și Primăriile Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și GIZ.

În cadrul ședinței, reprezentanții GIZ au prezentat planul de acțiuni pentru elaborarea studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului.

La rândul lor, autoritățile locale din orașele Dondușeni, Edineț, Briceni și Ocnița s-au referit la starea actuală privind selectarea terenurilor pentru gestionarea deșeurilor.

Participanții la ședință au luat act de prevederile Memorandumului de înțelegere și au discutat detalii despre constituirea Comitetului director local.

Elaborarea studiul de fezabilitate pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru Zona nr. 8 de management a deșeurilor solide va fi finanțată de Uniunea Europeană.