În Republica Moldova urmează să fie implementate 52 de proiecte noi privind modernizarea infrastructurii din localităţi şi asigurarea accesului cetăţenilor la servicii publice de calitate, inclusiv proiecte de dezvoltare a infrastructurii de afaceri. În acest sens, Cabinetul de miniştri a aprobat, astăzi, Documentului Unic de Program pentru anii 2017 – 2020, care include lista proiectelor selectate pentru finanţare din Bugetul de stat.

În total au fost selectate 52 de propuneri de proiecte noi şi aprobată continuarea finanţării pentru 10 proiecte lansate anterior, dintre care: în regiunea Centru – 26, Nord – 19, Sud – 12 şi în UTA Găgăuzia – 5. Pentru implementarea acestora, din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională vor fi alocaţi peste 1,46 miliarde lei.

Proiectele prioritare de dezvoltare regională au fost selectate în baza unui concurs public, organizat în perioada martie – decembrie a anului trecut, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. După trei etape de evaluare, comisia interministerială și experţii internaţionali, angajaţi cu suportul financiar al Agenţiei GIZ au prezentat proiectele câștigătoare, pentru avizare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Tot astăzi, Guvernul a decis instituirea Consiliului Național de Planificare a Teritoriului. Noua entitate va facilita colaborarea intersectorială privind elaborarea şi promovarea documentaţiei de amenajare a teritoriului, asigurând, astfel, dezvoltarea complexă şi durabilă a Republicii Moldova.

Consiliul va coordona activităţile autorităţilor publice centrale şi cele locale privind lucrările de urbanism şi amenajare a teritoriului, va supraveghea procesului de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului național și a teritoriilor regionale, precum și va monitoriza utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat.