Ungheni, 25 ianuarie 2017. În incinta Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința de constituire a Comitetului director local (CDL) ce are drept scop monitorizarea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului asupra mediului în procesul creării Sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) pentru Zona de management al deșeurilor nr. 5 în Republica Moldova pentru raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași.

Astfel, în cadrul acestei întruniri a fost aleasă conducerea comitetului. Funcția de președinte a CDL va fi executată de Ludmila GUZUN, președintele raionului Ungheni. Iar cea de secretar al CDL va fi realizată de Violeta Petre, director Centru de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni.

CDL va servi în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi care și-au asumat îndeplinirea unui șir de obiective de a căror realizare va depinde gestionarea deșeurilor solide în Zona de management al deșeurilor nr. 5.

În cadrul întrunirii, experta Alina Oberdorfer și consultantul GIZ Ștefan Toderașcu le-au prezentat membrilor CDL informații relevante despre elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea SMID în Zona de management al deșeurilor nr. 5.

Directorul ADR Centru, Viorel Jardn, a accentuat importanța creării acestor structuri și a îndemnat membrii comitetului să se implice active și cu responsabilitate pentru realizarea sarcinilor propuse în vederea găsirii soluțiilor pentru gestionarea deșeurilor solide în Zona de management al deșeurilor nr. 5.

Menționăm că Regiunea de Dezvoltare Centru are un Program regional sectorial în domeniul Managementului deșeurilor solide, elaborat anterior cu suportul Uniunii Europene, acordat prin intermediul GIZ.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.