Joi, 11 noiembrie, la Chișinău a avut loc Conferința Națională a Apei. Aflată în acest an la cea de-a doua ediție, Conferința Națională a Apei 2021 a pus în discuție aspecte de importanță majoră a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare (AAC) din Republica Moldova, cu sub-tematicile Infrastructura și Durabilitatea serviciilor AAC.

Obiectivul principal al conferinței a fost de a prezenta și discuta cele mai recente evoluții, strategii, tehnici și bune practici internaționale, atât în stabilirea politicilor, cât și în alegerea soluțiilor tehnice și rentabile în furnizarea de servicii. Aspectele cheie abordate în cadrul evenimentului au fost: planificarea strategică – calea spre succesul implementării politicii de dezvoltare în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale, și asigurarea durabilității investițiilor în sectorul AAC.

La eveniment au participat specialiști naționali și experți internaționali, reprezentanți ai întreprinderilor din sector, reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale și partenerii de dezvoltare, care au abordat provocările, soluțiile, politicile, planurile și proiectele pe viitor din sectorul de alimentare cu apă și canalizare din Moldova.

Petru Veveriță: manager de proiect “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”: „Pe parcursul implementării proiectului, de mai bine de zece ani, am avut o cooperare fructuoasă cu toți partenerii, atât cu autoritățile publice locale și centrale, cât și cu operatorii de servicii și alți actori din domeniu. La sfârșit de mandat, ne-am propus să desfășurăm un șir de evenimente de totalizare, în cadrul cărora să prezentăm rezultatele pe care le-am obținut cu eforturi comune, dar și să vorbim despre obstacolele pe care le-am întâlnit pe parcurs și recomandările pentru viitor.”

Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului: „Pentru a beneficia de apă de calitate și pentru a proteja mediul este necesar să fie construite și sisteme de sanitație. Din păcate, în ultimii ani nu s-a acordat atenție sanitației, din motiv că aceste sisteme sunt costisitoare. În final, însă, ajungem să ne coste și mai mult în procesele de tratare a apei, pentru a avea o apă calitativă. De asemenea, este foarte important să se asigure un tarif corespunzător cu costurile suportate de operatori și o comunicare eficientă cu populația pentru a asigura un serviciu sustenabil.”

Ana Mardare, secretară de stat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „În condițiile accesului încă insuficient al populației la servicii publice, ministerul și-a asumat implementarea de intervenții menite să asigure creșterea ratei de conectare la rețeaua publică de AAC. Astfel, nu doar cu referire la infrastructură, ci și la surse sigure de apă, servicii calitative, aspecte de mediu, tarife adecvate, implicarea cetățenilor. De asemenea, ministerul este în proces de dezvoltare a cadrului legal și a politicilor de dezvoltare regională. Fără sprijinul partenerilor internaționali nu am fi reușit să atingem aceste rezultate.”

Dietrich Hahn, șeful Unității de Implementare a Proiectelor din cadrul proiectului GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”: „Proiectele investiționale trebuie să fie justificate în mod coerent print-un proces complex de identificare a necesităților. O actualizare regulată a situației dezvoltării regionale și a planificării sectorului la nivel regional este necesară pentru a păstra concentrarea asupra necesităților de investiții. Participarea instituțiilor mandatate la luarea deciziilor trebuie să fie o obligație. Situația financiară a localităților necesită un proces foarte timpuriu de asigurare a cofinanțării locale și naționale, precum și a sprijinului internațional. Aceste fonduri trebuie să fie disponibile deja în momentul contractării proiectelor tehnice sau a lucrărilor de construcție. La fel, ar putea fi recomandată o anumită aliniere a fondurilor naționale la bugetele programelor internaționale. Cel mai important este să se înțeleagă că investițiile în sine nu creează dezvoltare – acestea trebuie să se întâmple într-un context regional, alături de dezvoltarea capacităților, considerente pentru cooperare inter-municipala și trebuie susținute de cetățeni.”

Silvia Strelciuc, expertă în dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile: „Consultarea opiniei cetățenilor este un indicator foarte important al implementării proceselor de planificare. Fiecare etapă trebuie discutată cu cetățenii și în acest fel ei se vor implica în mod constructiv. Oamenii au viziuni și idei asupra soluțiilor eficiente, iar comunicarea între toți actorii implicați asigură crearea unui serviciu calitativ și sustenabil.”

Valeriu Porubin, manager local în proiectul „Modernizarea serviciilor publice de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Leova”: „Printre principalele provocări care au apărut în procesul de implementare a proiectelor de infrastructură în raionul Leova au fost: calitatea slabă a proiectelor tehnice de execuție, normativele tehnice de proiectare necorespunzătoarea cu situația actuală și necesitatea actualizării acestora împreună cu ministerul de resort, și creșterea costurilor proiectelor de infrastructură pe parcursul implementării.”

Elena Visterniceanu, specialistă resurse umane, SA „Servicii Comunale Florești”: „Conducerea operatorilor trebuie să conștientizeze importanța resurselor umane pentru funcționarea serviciului. În prezent, personalul este privit ca o forță de muncă care lucrează în regim de pompieri și prea puține resurse sunt utilizate pentru capacitarea angajaților. Bineînțeles, că pentru dezvoltarea resurselor umane, dar și a serviciului, trebuie stabilit și un tarif care să permită realizarea acestor îmbunătățiri în funcționarea serviciului.”

Pavel Panuș, inginer în domeniul apeduct și canalizare, proiectul „Proiectarea și construcția infrastructurii de apeduct și canalizare în Cahul”: „De ceva timp deja, universitatea nu mai pregătește specialiști în sisteme AAC din motiv că nu sunt tineri doritori de a activa în acest sector. În prezent, operatorii sunt la limita posibilităților, și se confruntă cu lipsa specialiștilor atât în ceea ce privește proiectarea, cât și exploatarea sistemelor. Administrația publică, în gestiunea căreia se află sectorul AAC, trebuie să trateze operatorii cu același grad de responsabilitate cum sunt tratate școlile, grădinițele și alte instituții de menire socială.”

La finalul evenimentului, au fost prezentate recomandări privind perspectivele sectorului AAC și a fost adoptată o rezoluție a Conferinței Naționale a Apei, ediția 2021.

Conferința a fost organizată de Asociația Moldova Apă-Canal în parteneriat cu proiectul GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei. Principalii parteneri ai proiectului sunt Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Agențiile de Dezvoltare Regională, Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Administrare Publică, sectorul organizațiilor societății civile.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).