Echipa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC) şi a celor trei Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR) a participat la 13-14 septembrie 2013 la o sesiune de instruire în domeniul comunicării interne şi externe. Exerciţiul a fost facilitat şi sprijinit financiar de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Cursul de instruire a debutat cu formularea misiunii şi viziunii instituționale de către fiecare angajat, pentru a accentua astfel că toate activităţile, dispoziţiile şi hotărârile la care se lucrează tind spre un scop şi spre o direcţie comună de dezvoltare. Apoi, participanţii au fost divizaţi pe grupuri, şi avut posibilitatea de a urma sesiunile:

  • Discursul public, elemente de oratorie şi prestanţă publică (limbaj verbal, non-verbal, paraverbal, vestimentaţie).
  • Comunicarea instituţională: fluxuri interne de comunicare şi imaginea instituţională vs. personală.
  • Comunicarea de criză: de la reacţie spontană la comunicare planificată.
  • Valoarea de ştire şi valorificarea comunicatelor de presă.
  • Conferinţa de presă: de la rutină la eveniment special.
  • Planificarea, desfăşurarea şi evaluarea campaniilor de comunicare.
  • Comunicarea prin instrumente on-line.

„Ne-am convins că fără comunicare nu ne putem mişca din loc. Contează mult comunicarea pe intern, spiritul de echipă. Doar astfel putem veni în public cu un mesaj comun, coerent, înţelegând rolul fiecăruia şi încotro mergem”, relatează ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan.

GIZ a facilitat şi în anul precedent, la 2-3 noiembrie, desfăşurarea unui curs de instruire dedicat comunicării interne şi externe. Prin asemenea sesiuni de formare, proiectul GIZ îşi propune să contribuie la creşterea capacităţilor partenerilor săi – Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regionale – de a coordona şi de a monitoriza procesul de dezvoltare regională. Or, pentru aceasta e nevoie de crearea unui sistem eficient de comunicare, atât pe intern, cât şi extern.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.