Producătorii de struguri de masă, legume și fructe din Regiunea de Sud a Republicii Moldova, întâmpină dificultăți extreme în realizarea producției proaspete din cauza numărului mare de gospodării țărănești(GȚ) cu o suprafață de până la 10.0 h prelucrate individual, ce au o capacitate mică de producere, prelucrare și realizare. O altă problemă este lipsa unei infrastructuri de prelucrare a producției agricole, dificultăți în corespunderea cu cerințe de calitate tot mai stringente pe piețele externe și interne dar și multe altele.

În acest scop, administrația raionului Cimișlia, la Conferința finală a proiectului „Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica Moldova, Regiunea Sud” a venit cu ideea de proiect „Grupul de producători și casa de ambalare subregională”, care ar soluționa problema agricultorilor.

Construcția casei de ambalare urmărește creşterea veniturilor şi a competitivităţii producătorilor de struguri de masă, fructe și legume din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Scopurile proiectului prezentat de către Natalia Răileanu și Maria Cereseu sunt:

 • Sporirea competitivității producției agricole pe piața internă și externă;
 • Facilitarea creării unui grup de producători agricoli prin crearea casei de ambalare, model pilot pentru RDS, dotat cu infrastructură de prelucrare și păstrare a producției și contribuirea la dezvoltarea infrastructurii de prelucrare și păstrare a producției agricole.

Beneficiarii proiectului sunt: grupul de producători agricoli și asociațiile lor, SRL Gospodării Țărănești, fermieri regionali, consumatorii finali ai producției, cât și angajații casei de ambalare.

Impactul regional al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare și comercializare a producției. La fel, urmărește scopul diversificării economiei, susținerea dezvoltării sectorului privat și sporirea capacităților de cooperare la nivel regional a producătorilor, dar și promovarea produselor pe pieți externe.

Rezultatul așteptat al proiectului este:

 • Grup de producători format;
 • Infrastructură pentru procesarea producției agricole creată;
 • Număr de servicii prestate de către CA;
 • Mediu de afaceri îmbunătățite;
 • Penetrarea piețelor de desfacere externă;
 • Venituri sporite a producțiilor și a angajaților CA.

Casa de ambalare va funcționa în baza unui contract încheiat între APL de nivelul I, APL de nivelul II și Grupul de Producători, care vor administra Casa de Ambalare.   CA va presta servicii gospodăriilor țărănești în baza unui tarif aprobat de către ei.

La momentul actual, pentru implementarea proiectului sunt efectuate următoarele acțiuni:

 • Este elaborată nota conceptuală a proiectului;
 • Se identifică o companie pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate;
 • Se identifică terenul public unde va fi construită clădirea CA;
 • Se identifică Grupul de Producători interesați în încheiere unui Parteneriat Public Privat(PPP).

În curând, în Republica Moldova, va fi inaugurată prima casă de ambalare a strugurilor și fructelor, amplasată în raionul Ialoveni, satul Costești. Urmează, ca până la sfârșitul lunii octombrie să fie organizată recepția finală a lucrărilor, pentru ca producătorii de struguri să poată depozita fructele în condiții de maximă siguranță.