Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/02 inițiate în vederea achiziționării serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Lot SE 1 – Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, orașul Leova;

Lot SE 2 – Liceul Teoretic „Matei Basarab”, orașul Basarabeasca.

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor: 09.03.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 09.03.2018, ora 10:00.

Persoana responsabilă de procedura de achiziție: Dorin Coroian, membru al grupului de lucru pentru achiziții.