Licitație publică internațională nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3)

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: (0231) 29682, e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru.

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile:
Fălești (Lot NA 1)
Drochia (Lot NA 2)
Edineț (Lot NA 3)

Cod CPV: 71322000-1.

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română.

Codul Fiscal: 1009601000267.

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:
Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL
Banca BC’Victoriabank’S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi.

Termenul de depunere a ofertelor: 05.03.2018, ora 11:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 05.03.2018, ora 11:00.