Licitație publică locală nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1), Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r. Sângerei (Lot NE 2)

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: (0231) 29682, e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru.

Obiectul achiziţiei: Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1)

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r. Sângerei (Lot NE 2).

Cod CPV: 71322000-1.

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română.

Codul Fiscal: 1009601000267.

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL

Banca BC’Victoriabank’S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi.

Termenul de depunere a ofertelor: 05.03.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 05.03.2018, ora 10:00.