Astăzi, 13 aprilie, directorul ADR Centru, Viorel Jardan și reprezentanții secției managementul proiectelor, au întreprins o vizită de lucru la proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lăpușnița, raionul Hîncești” unde la moment se realizează lucrări de construcție a rețelei de canalizare în cele 3 localități partenere: Sofia, Bălceana și Negrea.

Astfel, reprezentanții ADR Centru însoțiți de primarii satelor Sofia, Bălceana și Negrea, responsabilul tehnic și reprezentanții antreprenorului selectat pentru efectuarea lucrărilor au întreprins o vizită în teren, unde urmează să fie construite obiectivele principale din cadrul proiectului precum construcția unei stații de epurare, a două stații de pompare, 11543 m de rețele gravitaționale de canalizare și 4460 m de canalizare sub presiune.

Suma totală pentru implementarea proiectului solicitată din FNDR este de circa 20 643 245,65 lei. Pentru anul 2017 din Fondul Național de Dezvoltare Regională au fost alocați 7 milioane de lei.

În urma implementării proiectului circa 5 mii de locuitori ai satelor Sofia, Bălceana și Negrea vor fi asigurați cu servicii de evacuare și epurare a apelor uzate.

În cadrul acestei întrevederi s-a stabilit că lucrările decurg conform graficului de execuție, iar antreprenorul a dat asigurări că acestea vor fi executate în termenul stabilit și conform standardelor de calitate.