La 15 aprilie 2021, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova a organizat un atelier de lucru în vederea bunei implementări a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru ani 2021-2027. Evenimentul s-a desfășurat online, iar la acesta au participat autorități publice centrale și locale, reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regionale din țară și parteneri de dezvoltare.

Ion Perju, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a menționat că implementarea Programului urmărește soluționarea problemelor fundamentale de dezvoltare socio-economică în municipiile Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț și valorificarea potențialului acestora. „Programul prevede implementarea unui portofoliu de proiecte ce reflectă prioritățile individuale specifice fiecărui municipiu, determinate în baza evaluării necesităților minime pentru consolidarea potențialului de orașe-poli de creștere regională. Proiectele vor fi orientate spre reabilitarea infrastructurii drumurilor, dezvoltarea sistemului de transport urban, construcția piețelor agro-alimentare, amenajarea zonelor de odihnă și agrement, dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, extinderea rețelelor de canalizare”, a precizat ministrul.

Christina Otto, managerul proiectului MSPL: „Experiența noastră în sprijinirea promovării dezvoltării regionale arată că nicio țară nu ar putea realiza o dezvoltare socio-economică sau chiar o creștere îmbunătățită fără a avea o rețea puternică de orașe – poli de creștere, dinamici, atrăgători și cât mai competitivi posibil. Sperăm sincer că cele 6 orașe identificate – Cahul, Comrat, Edineț, Soroca, Orhei și Ungheni – vor folosi această oportunitate și vor deveni motoarele de creștere din regiuni, astfel încât în următorii 10 ani să se micșoreze disparitatea dintre Chișinău și restul țării, iar procesul de migrațiune masivă din zonele rurale în cele urbane sau chiar în afara țării să se reducă”.

În prezentarea pe care a făcut-o Programului, șeful Direcției politici de dezvoltare regională (DPDR), Igor Malai, a oferit detalii privind modalitatea de implementare și specificul acestuia. Între altele, s-a menționat despre faptul că Programul conține patru componente: (1) conectivitate și mobilitate urbană; (2) competitivitate și susținerea activităților economice; (3) revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; (4) modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de unități publice. În același context, șeful DPDR s-a referit la potențialele linii de finanțare, sursele preliminare de acoperire financiară și rezultatele scontate.

Totodată, experți au oferit consultanță și recomandări pe marginea creării și operaționalizării, la nivel municipal, a Unității de Implementare a Programului. De asemenea, s-au oferit îndrumări utile referitoare la elaborarea și aprobarea Planurilor operaționale locale de implementare a Programului, precum și la armonizarea documentației de urbanism și planificare strategică în conformitate cu prevederile Programului.

Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru ani 2021-2027 are drept scop dezvoltarea socio-economică a șase municipii în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină extinderea dezvoltării în zonele rurale proxime și să asigure ocuparea forței de muncă, astfel încât rețeaua de orașe-poli de creștere regională să devină atractivă pentru locuitori, antreprenori și vizitatori. Obiectivele specifice al Programului urmăresc îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces cu zonele adiacente; dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.

Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova a fost aprobat de Guvern în decembrie 2020 și a fost elaborat pentru asigurarea implementării Legii nr. 239/2016 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.

*********
Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).