Obiectiv

 • Locuitorii din localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui au acces la servicii de aprovizionare cu apă îmbunătățite.

Beneficiari

 • 9 760 locuitori ai localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Sud (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul Raional Leova;
 • Primăriile localităților Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui.

Rezultate scontate

 • 9 760 locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apă îmbunătățit;
 • Construcția a 97,2 km de rețele de aprovizionare cu apă;
 • 3409 puncte de conectare a gospodăriilor la rețelele de aprovizionare cu apă;
 • 2 rezervoare pentru apă potabilă cu capacitatea de 50 m³ sunt construite;
 • Patru localități selectate din raionul Leova semnează Acordurile de delegare a serviciilor pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare (finalizat în septembrie 2019);
 • SA “Apă-Canal Leova”, furnizorul de servicii apă și canalizare este capacitate să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite pe baza planului de afaceri elaborat;
 • Documentele strategice raionale și locale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 246 400 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 4 427 000 Euro
 • Contribuția locală:
 1. Pentru etapa de proeictare: 20 510 Euro

b. Pentru lucrările de construcție: 130 000 Euro