Obiectiv

 • Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămînzeni este îmbunătățită.

Beneficiari

 • Aproximativ 290 elevi;
 • Aproximativ 40 profesori și personal tehnic.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională;
 • Conciliul Raional Sîngerei;
 • Primăria comunei Coșcodeni;
 • Gimnaziul „Iurie Boghiu”.

 Rezultate preconizate

 • 40 de angajați și 290 elevi ai Gimnaziului „Iurie Boghiu” beneficiază de condiții îmbunătățite de studii și de lucru;
 • Consumul anual de energie în gimnaziul „Iurie Boghiu” este redus cu 552 MWh;
 • Emisiile anuale de CO2 au scăzut cu 118 tone;
 • Clădirea Gimnaziului „Iurie Boghiu” este renovată și eficientizată din punct de vedere energetic prin 14 măsuri de investiții;
 • Profesorii, elevii și părinții Gimnaziului „Iurie Boghiu”, precum și reprezentanții raionului Sîngerei promovează acțiuni de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Sîngerei sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile autorităților publice locale din raionul Sîngerei și ale reprezentanților gimnaziului „Iurie Boghiu” sunt consolidate în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Faza de proiectare: 24 000 Euro
 2. Lucrări de construcție: 1 019 000 Euro
 • Contribuția locală
 • Faza de proiectare: 1 950 Euro
 • Lucrări de construcție: 20 000 Euro