Obiectiv

 • Locuitorii municipiului Ungheni au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare.

Beneficiari

 • 32 700 locuitori ai mun. Ungheni au acces la apă potabilă;
 • 1 500 locuitori ai mun. Ungheni au acces la sistemul de canalizare.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Ungheni;
 • Primăria mun. Ungheni.

Rezultate preconizate

 • 750 de locuitori nou conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • 1,500 de locuitori nou conectați la sistemul de canalizare;
 • 19,664.0 m de rețea de alimentare cu apă, extinsă și reabilitată;
 • 8,088.0 m de rețea de canalizare gravitațională, extinsă;
 • 739 m de rețea de canalizare sub presiune, extinsă;
 • 867 conexiuni la sistemul de alimentarea cu apă;
 • 507 conexiuni la sistemul de canalizare;
 • 3 stații de pompare a apelor uzate reabilitate;
 • Furnizorul de servicii de apă și canalizare din Ungheni este capacitat de a gestiona eficient servicii îmbunătățite în baza unui plan de afaceri eficient;
 • Două documente strategice raionale și locale privind aprovizionarea cu apă și canalizare armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene:
 1. Faza de proiectare: 144 652 Euro
 2. Lucrări de construcție: 2 356 000 Euro
 • Contribuția locală:
 1. Pentru lucrările de construcție: 363 000 Euro