Obiectiv

 • Eficiența energetică a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din or. Leova este îmbunătățită.

Beneficiari

 • 650 elevi, profesori, personal tehnic și auxiliar

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Sud (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul raional Leova
 • Primăria Municipiului Leova
 • Liceul Teoretic “Constantin Spătaru”.

Rezutlate scontate

 • 65 angajați și 581 elevi ai Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” beneficiază de condiții de lucru și studii îmbunătățite;
 • Consumul anual de energie în Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” este redus cu 1000 MWh și emisiile anuale de CO2 sunt micșorate cu 380 tone;
 • Clădirea Liceului Teoretic “ Constantin Spătaru” renovată și eficientă din punct de vedere energetic prin 20 măsuri investiționale precum: îmbunătățirea acoperișului clădirii, izolarea, înlocuirea ferestrelor, instalarea sistemului de ventilație, instalarea sistemului fotovoltaic, etc.;
 • Profesorii, elevii și părinții din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Spătaru”, precum și reprezentanții orașului Leova promovează acțiuni de eficiență energetică;
 • Două documente de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Leova sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile Autorităților Publice Locale din raionul Leova și ai reprezentanților liceului teoretic „Constantin Spătaru” sunt consolidate în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 68 462 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 2 950 000 Euro
 • Contribuție locală: 87 000 Euro