Obiectiv

 • Eficiența energetică a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești este îmbunătățită.

Beneficiari

 • Aproximativ 560 elevi;
 • Aproximativ 70 cadre didactice și personal tehnic.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Șoldănești;
 • Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”.

Rezultate preconizate

 • 70 de angajați și 560 elevi a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” beneficiază de condiții îmbunătățite de studii și de lucru;
 • Consumul normativ anual de energie a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” va fi redus cu 970 MWh și emisiile anuale normative de CO2 cu 200 tone;
 • Clădiri eficiente a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din punct de vedere energetic prin implementarea a 14 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” și reprezentanții Consiliului Raional Șoldănești promovează acțiunile de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Șoldănești sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacități consolidate ale autorităților publice locale din raionul Șoldănești și reprezentanții Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene:
 1. Faza de proiectare: 55 384 Euro
 2. Lucrări de construcție: 2 102 000 Euro
 • Contribuția locală:

a. Lucrări de construcție: 67 000 Euro