Obiectiv

 • Eficiența energetică a clădirii Liceului Teoretic „Holercani” din satul Holercani este îmbunătățită.

Beneficiari

 • Aproximativ 300 elevi;
 • Aproximativ 50 cadre didactice și personal tehnic.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Dubăsari;
 • Liceul Teoretic „Holercani”.

Rezultate preconizate

 • 50 de angajați și 300 elevi a Liceului Teoretic „Holercani” beneficiază de condiții îmbunătățite de studii și de lucru;
 • Consumul normativ anual de energie a clădirii Liceului teoretic „Holercani” va fi redus cu 359 MWh și emisiile anuale normative de CO2 cu 102 tone;
 • Clădiri eficiente a Liceului Teoretic „Holercani” din punct de vedere energetic prin implementarea a 16 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Holercani” și reprezentanții Consiliului Raional Dubăsari promovează acțiunile de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Dubăsari sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacități consolidate ale autorităților publice locale din raionul Dubăsari și reprezentanții liceului Teoretic „Holercani” în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene:
 1. Faza de proiectare: 25 641 Euro
 2. Lucrări de construcție: 757 000 Euro
 • Contribuția locală:
 1. Lucrări de construcție: 30 000 Euro