Obiectiv

 • Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de aprovizionare cu apă îmbunătățite.

Beneficiari

 • 20 300 locuitori ai orașului Drochia;

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul Raional Drochia;
 • Primăria or. Drochia.

Rezultate scontate

 • 20 300 locuitori au acces la servicii de aprovizionare cu apă îmbunătățite;
 • 19,5 km de rețele de aprovizionare cu apă reabilitate și extinse;
 • “Apă-Canal” Drochia, furnizorul de servicii apă și canalizare este capacitat pentru a gestiona eficient serviciile îmbunătățite pe baza planului de afaceri și dezvoltării de capacități;
 • Documentele strategice raionale și locale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 147 400 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 4 189 000 Euro
 • Contribuția locală: 311 000 Euro