Obiectiv

 • Eficiența energetică a Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este îmbunătățită.

Beneficiari

 • 870 elevi;
 • 90 profesori și personal tehnic și auxiliar.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord (Autoritatea Contractantă);
 • Primăria mun. Bălți;
 • Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”.

Rezultate scontate

 • 90 angajați și 870 elevi ai Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți beneficiază de condiții de lucru și studii îmbunătățite;
 • Consumul anual de energie în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” este redus cu 547 MWh;
 • Emisiile anuale de CO2 sunt micșorate cu 125 tone;
 • Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” renovată și eficientă din punct de vedere energetic prin 11 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții din cadrul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, precum și reprezentanții municipiului Bălți promovează acțiuni de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile municipiului Bălți și reprezentanților liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” sunt consolidate în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 21 400 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 1 070 000 Euro

Contribuție locală: 7 000 Euro

 

Sursa imaginilor: ADR Nord