Obiectiv

 • Eficiența energetică a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni este îmbunătățită.

Beneficiari

 • Aproximativ 1200 elevi;
 • Aproximativ 100 cadre didactice și personal tehnic.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Ungheni;
 • Primăria mun. Ungheni;
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. 

Rezultate preconizate

 • 100 de angajați și 1200 elevi a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” beneficiază de condiții îmbunătățite de studii și de lucru;
 • Consumul normativ anual de energie a clădirii Liceului teoretic „Ion Vatamanu” va fi redus cu 1500 MWh și emisiile anuale normative de CO2 cu 51 tone;
 • Clădiri eficiente a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din punct de vedere energetic prin implementarea a 15 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și reprezentanții Consiliului Raional Ungheni promovează acțiunile de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Ungheni sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacități consolidate ale autorităților publice locale din raionul Ungheni și reprezentanții Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene:
 1. Faza de proiectare: 69 743 Euro
 2. Lucrări de construcție: 2 287 000 Euro
 • Contribuția locală:

a. Lucrări de construcție: 63 000 Euro