Obiectiv

 • Locuitorii mun. Edineț au acces la servicii de aprovizionare cu apă îmbunătățite.

Beneficiari

 • 18 235 locuitori ai mun. Edineț.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul Raional Edineț;
 • Primăria mun. Edineț.

Rezultate scontate

 • Peste 18 000 locuitori sunt conectați la sistemul de aprovizionare cu apă;
 • 34 km de rețele de aprovizionare cu apă reabilitate și extinse;
 • Furnizorul de servicii de apă și canalizare din mun. Edineț este capacitate să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite pe baza planului de afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale și locale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 189 136 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 2 463 000 Euro
 • Contribuția locală:
 1. Pentru etapa de proiectare: 9 230 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 400 000 Euro