Obiectiv

 • Locuitorii orașului Călărași au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare.

Beneficiari

 • 20,100 locuitori ai orașului Călărași.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Călărași;
 • Primăria or. Călărași.

Rezultate preconizate

 • 14,400 de locuitori nou conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • 5,700 de locuitori nou conectați la sistemul de canalizare;
 • 15,839 m rețea de alimentare cu apă, extinsă și reabilitată
 • 4,902 m de rețea de canalizare gravitațională, extinsă;
 • 875 conexiuni la sistemul de alimentarea cu apă;
 • 234 conexiuni la sistemul de canalizare;
 • Renovarea stației de tratare și clorinare apei potabile;
 • Furnizorul de servicii de apă și canalizare din Călărași este capacitat de a gestiona eficient servicii îmbunătățite în baza unui plan de afaceri eficient;
 • Două documente strategice raionale și locale privind aprovizionarea cu apă și canalizare armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene:
 1. Faza de proiectare: 106 615 EUR
 2. Lucrări de construcție: 1 286 000 EUR
 • Contribuția locală:
 1. Pentru lucrările de construcție: 353 000 EUR