Obiective

 • Locuitorii din orașul Leova au acces la servicii îmbunătățite de canalizare;
 • Localitățile din raionul Leova cooperează pentru servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Beneficiari

 • 1,700 locuitori ai orașului Leova beneficiari direcți și 5,056 beneficiari indirecți;
 • A. „Apa-Canal Leova”;
 • Primăria orașului Leova.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Sud;
 • Consiliul Raional Leova;
 • Primăria orașului Leova.

Rezultate preconizate

 • 1 700 de locuitori conectați la un sistem îmbunătățit de canalizare;
 • 5 056 de locuitori au acces la un sistem îmbunătățit de canalizare;
 • Construirea a 13 km de rețea de canalizare;
 • Construirea stației de pompare a apelor uzate;
 • 690 puncte de conectare la rețeaua de ape uzate;
 • Furnizorul de servicii de apă și canalizare S.A. „Apa-Canal Leova” capacitat să gestioneze eficient servicii îmbunătățite în baza unui plan de afaceri dezvoltat;
 • Un document strategic local privind aprovizionarea cu apă și canalizarea va fi armonizat cu obiective strategice raionale și naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Faza de proiectare: 97153 Euro
 2. Lucrări de construcție: 2 188 000 Euro
 • Contribuția locală
 1. Faza de proiectare: 3900 Euro
 2. Lucrări de construcție: 96 000 Euro