Obiectiv

 • Locuitorii or. Fălești au acces la serviciile de aprovizionare cu apă îmbunătățite.

Beneficiari

 • 16 450 locuitori ai or. Fălești.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul Raional Fălești;
 • Primăria or. Fălești.

Rezultate scontate

 • 16 000 locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apă îmbunătățit;
 • 18,4 km de rețele de aprovizionare cu apă sunt reabilitate și extinse;
 • Construcția a 2,6 km de aducțiune și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă cu 2,4 km;
 • Furnizorul de servicii de apă și canalizare din Fălești este capacitat să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite pe baza planului de afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale și locale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 55 054 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 1 580 000 Euro
 • Contribuția locală: 170 000 Euro