Obiectiv

 • Eficiența energetică a clădirii Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din municipiul Strășeni este îmbunătățită

Beneficiari

 • Aproximativ 590 elevi;
 • Aproximativ 60 cadre didactice și personal tehnic.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
 • Consiliul Raional Strășeni;
 • Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”

Rezultate preconizate

 • 60 de angajați și 590 elevi a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” beneficiază de condiții îmbunătățite de studii și de lucru;
 • Consumul normativ anual de energie a clădirii Liceului teoretic „Ion Vatamanu” va fi redus cu 157 MWh și emisiile anuale normative de CO2 cu 51 tone;
 • Clădiri eficiente a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din punct de vedere energetic prin implementarea a 15 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” și reprezentanții Consiliului Raional Strășeni promovează acțiunile de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din raionul Strășeni sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacități consolidate ale autorităților publice locale din raionul Strășeni și reprezentanții liceului Teoretic „Ion Vatamanu” în domeniul eficienței energetice.

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Faza de proiectare: 30 461 Euro
 2. Lucrări de construcție: 1 091 000 Euro

Contribuția locală pentru lucrările de construcție: 102 000 Euro