Obiectiv

 • Eficiența energetică a Liceului Teoretic “Matei Basarab” din or. Basarabeasca este îmbunătățită.

Beneficiari

 • 280 elevi, profesori, personal tehnic și auxiliar.

Parteneri

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Sud (Autoritatea Contractantă);
 • Consiliul raional Basarabeasca;
 • Liceul Teoretic “Matei Basarab”.

Rezultate scontate

 • 31 angajați și 244 elevi ai Liceului Teoretic “Matei Basarab” beneficiază de condiții de lucru și studii îmbunătățite;
 • Clădirea Liceului Teoretic “Matei Basarab” renovată și eficientă din punct de vedere energetic prin 18 măsuri investiționale precum: izolarea acoperișului clădirii, izolarea fațadei cu înlocuirea ferestrelor, instalarea sistemului de ventilație, instalarea sistemului fotovoltaic, etc.;
 • Consumul anual de energie în Liceul Teoretic “Matei Basarab” este redus cu 286 MWh și emisiile anuale de CO2 sunt micșorate cu 62 tone;
 • Profesorii, elevii și părinții din cadrul Liceului Teoretic „Matei Basarab”, precum și reprezentanții orașului Basarabeasca promovează acțiuni de eficiență energetică;
 • Documentele de planificare strategică locală în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Basarabeasca sunt armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile Autorităților Publice Locale din raionul Basarabeasca și ai reprezentanților liceului teoretic „Matei Basarab” sunt consolidate în domeniul eficienței energetice

Buget

 • Contribuția Uniunii Europene
 1. Pentru etapa de proiectare: 525 692 Euro
 2. Pentru lucrările de construcție: 1 222 000 Euro
 • Contribuție locală:
 1. Pentru lucrările de construcție: 11 000 Euro

 

Sursa imaginilor: ADR Sud