Principalele idei de proiecte ce vor fi implementate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) au fost analizate astăzi, de experții domeniilor prioritare, în cadrul unei ședințe desfășurate la Giurgiulești.

Scopul reuniunii este de a trece în revistă realizările din perioada lunilor martie – iulie curent pe fiecare domeniu prioritar, inclusiv problemele și provocările în derularea procesului, precum și identificarea soluțiilor optime de valorificare a oportunităților oferite de Dunăre și regiune în general.

Coordonatorul național al SUERD, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Liviu Oboroc a comunicat că desfășurarea reuniunii la Portul Internațional Giurgiulești are loc în contextul manifestărilor dedicate Zilei Dunării și a menționat că este mai relevant să vorbești despre oportunitățile Dunării mai aproape de fluviu, decît în Chișinău. De asemenea, oficialul a subliniat importanța participarea țării noastre ca membră a Strategiei  la diferite evenimente lansate de la începutul anului curent, specificînd că acestea constituie o ocazie deosebită de a facilita comunicarea coordonatorilor pe priorități și un imbold în vederea implementării SUERD în R. Moldova.

Totodată, viceministrul a subliniat că în cadrul evenimentului fiecare expert național, reprezentant al unei instituții guvernamentale, responsabil de unul din cele 11 domenii prioritare prezintă activitățile realizate și procesul de derulare pe domeniu, iar la final va fi realizat un raport comun cu propuneri și concluzii ce va fi prezentat reprezentanților Comisiei Europene pentru a spori cooperarea și a facilita accesibilitatea fondurilor UE pe proiecte concrete.

În contextul realizărilor obținute, Svetlana Rogov șefa Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor a enumerat cele mai importante activități realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, menționînd participarea la Prima Reuniune Comună a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în contextul Procesului de Programare Financiară 2014 – 2020 de la București, ședința Punctelor Naționale de Contact și Coordonatorilor Domeniilor Prioritare din cadrul SUERD de la Bruxelles, precum și alte ședințe lansate în cadrul ministerului, lansarea platformei de comunicare și promovare http://groupspaces.com/SUERD/.

Maria Culeșov directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud a prezentat proiectul CO-WANDA (Convenția pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre), realizare concludentă în cadrul SUERD. Directorul a menționat că scopul proiectului este de a avansa funcționarea sistemului de management al deșeurilor navale, iar pentru realizarea proiectului va fi preluată experiența mai multe țari în acest sens, în special din regiunea rîului Rin. Reprezentanții MDRC au mai precizat că proiectul a fost inițiat la propunerea unui partener de dezvoltare din Galați, iar MDRC este actorul ce deține competențe pentru implementarea unor asemenea proiecte, inclusiv în alte domenii.
În concluzie, a fost propusă elaborarea și semnarea unei Declarații Comune a experților pe domeniile prioritare SUERD care să fie expediată în adresa DG Regio, Comisia Europeană. În acest sens, Coordonatorul național SUERD Liviu Oboroc viceministru și-a exprimat recunoștința pentru participarea experților la ședință și a conchis că dialogul constructiv va impulsiona activitățile în continuare.

La final a fost realizată o prezentare a Portului Internațional Giurgiulești.