Bălți, 29 septembrie 2017. Reuniți în cadrul celei de-a treia ședințe ordinare din acest an, 30 din 45 de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au aprobat componența nominală a două Comisii regionale sectoriale (CRS) pentru domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și Managementul deșeurilor solide (MDS), structuri ce vor dezbate proiecte de decizii, elaborând recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Nord. Totodată, membrii CRD Nord au audiat un raport cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare regională în perioada ianuarie-septembrie a.c. și au fost informați despre procesul de implementare a proiectului de MDS în zona 8 (raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița).

În debutul ședinței, Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a sintetizat unele aspecte ce țin de reforma administrației publice centrale, fapt ce poziționează domeniul dezvoltării regionale într-un nou context, bazat pe necesitatea abordărilor sinergice în raport cu alte domenii. Referindu-se la CRS pentru domeniile AAC și MDS, secretarul de stat Dorin Andros a menționat că rolul acestor noi structuri este să implice plenar autoritățile publice locale în procesele de dezvoltare regională, astfel încât deciziile să fie luate în mod participativ și în cunoștință de cauză. De asemenea, funcționarul și-a exprimat speranța că noile structuri regionale vor contribui la perfecționarea dialogului MADRM și ADR Nord cu autoritățile publice locale din regiune.

Amintim că la ședința precedentă a CRD Nord, membrilor Consiliului li s-au prezentat detalii despre regulamentul CRS pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. Totodată, acest subiect a fost abordat pe larg în cadrul atelierului de lucru „Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord în procesele de dezvoltare regională”, organizat în luna mai a.c. cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

„Salutăm reformele începute în administrația publică locală. Autoritățile centrale trebuie să fie permanent în dialog cu autoritățile publice locale de nivelele 1 și 2, astfel încât reformele ulterioare să fie de succes”, a remarcat președintele CRD Nord, Ion Leucă, care a prezidat ședința.

Directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a adus la cunoștința membrilor Consiliului informații despre realizările Agenției în perioada ianuarie-septembrie a.c. și planurile pentru următoarea perioadă. Astfel, într-un raport despre activitățile din perioada vizată, directorul interimar al ADR Nord a prezentat invitaților la ședință cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în activități de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, planificare strategică și programare, organizare evenimente și promovarea regiunii, relații internaționale, schimb de experiență și atragere investiții.

În raportul prezentat se spune că ADR Nord are în gestiune în anul curent 18 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: 13 proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, în valoare de 69,5 milioane de lei (11 proiecte noi și două proiecte cu extindere); două proiecte finanțate din sursele AOD Estonia, în valoare de circa 1,21 milioane de lei; două proiecte finanțate de Cehia, în valoare de aproximativ 13,43 milioane de lei; un proiect finanțat din sursele Guvernului României, în valoare de 3,32 milioane de lei.

Referindu-se la gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor în perioada lunilor ianuarie-septembrie a.c., directorul interimar Constantin Bândiu a menționat că ADR Nord a valorificat 31,39 de milioane de lei (45%) din 69,5 de milioane de lei alocați pentru anul 2017.

CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al Regiunii de dezvoltare Nord. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.