Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,
Adresa: Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8,
Telefon/fax: 0 (231) 29682,
E-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:
Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,
Banca BC’Victoriabank’S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr.1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor: 15.05.2018 13:00,
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 15.05.2018, 13:00