Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit deplasarea a opt reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), precum şi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR), în Estonia şi Finlanda, în perioada 22-24 mai 2012. Astfel, participanţii au avut posibilitatea de a se întâlni cu acele instituţii care au pus în practică politicile europene de dezvoltare regională şi oferă servicii publice locale de calitate cetăţenilor, de la aprovizionarea cu apă şi canalizare la colectarea şi tratarea deşeurilor. Vizita de studiu a avut loc graţie suportului acordat prin intermediului proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Programul vizitei de studiu a inclus întâlniri cu reprezentanţi ai ministerelor responsabile de politica de dezvoltare regională în Estonia şi Finlanda, precum şi cu directori de întreprinderi municipale care prestează servicii publice locale mai multor comunităţi învecinate.

Şefa Direcţiei Relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Svetlana Rogov, susţine: „Întrevederile pe care le-am avut au trasat liniile directorii pentru continuarea şi intensificarea colaborării bilaterale, atât cu Estonia, cât şi cu Finlanda. Am ajuns chiar să vorbim de înfrăţire la nivel de regiuni cu reprezentanţii primăriei din Helsinki.”

Astfel, în cadrul vizitei a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre Agenţia de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova şi Agenţia de Dezvoltare Regională şi Locală din Estonia. „Acest memorandum ne va determina să colaborăm intens pentru dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului şi a cooperării între părţi”, susţine directorul ADR Centru, Tudor Meşină.

Deplasarea a fost organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Estonia. Ambasadorul Victor Guzun: „Această vizită va aprofunda şi dezvolta parteneriate, atât din perspectiva autorităţilor centrale ale statului, cât şi a actorilor implicaţi direct în implementarea reformei administraţiei publice locale şi a dezvoltării regionale estoniene, care poate servi drept exemplu pentru R. Moldova.”

Prin organizarea unor astfel de vizite de studiu, proiectul GIZ îşi propune să contribuie la creşterea capacităţilor partenerului său principal – Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – de a coordona şi de a monitoriza procesul de dezvoltare regională.

Anume pe domeniul cooperării intercomunitare şi a planificării strategice, GIZ oferă Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi comunităţilor instruire şi consultanţă. Astfel, la iniţiativa GIZ pe 5-6 iunie 2012 va avea loc Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare. Asta pentru a găsi cele mai potrivite forme juridice de cooperare dintre localităţi şi de a regionaliza serviciile publice. Or, aşa va creşte calitatea serviciilor prestate, odată cu scăderea costurilor pentru investiţii şi a poverii suportate de cetăţeni.

La acest moment, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu GIZ, implementează un  proiect-pilot de regionalizare a serviciilor publice: extinderea managementului integrat de colectare şi stocare a deşeurilor solide din oraşul Şoldăneşti în şapte localităţi rurale din raioanele Şoldăneşti şi Rezina.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.